Dotacje

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

TYTUŁ PROJEKTU:
„FRUKKO Twoje oczyszczalnie – program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli”.

CEL PROJEKTU:
Celem realizacji projektu jest promocja polskich produktów branży budowy i wykańczania budowli, w tym systemów oczyszczania ścieków i systemów zagospodarowania wody deszczowej.
Zaprojektowane działania mają na celu promocję produktów polskiej firmy FRUKKO Łukasz Wiśniewski.

PLANOWANE EFEKTY:
Uczynienie produktów firmy FRUKKO Łukasz Wiśniewski produktami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki. Rozpoznawalność marki, przełoży się na rozwój działalności gospodarczej, w tym eksportowej, oraz wzrost wolumenu sprzedaży z działalności eksportowej.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 001 524,27 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 804 768,00 zł


ZAPYTANIE 13/GTB/2019

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie
3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
„Indywidualna wyjazdowa misja gospodarcza (dotyczy BPP)”

 

ZALACZNIK_1_FROMULARZ_OFERTOWY

ZALACZNIK_2_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_3_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

ZALACZNIK_4-ZDOLNOSC-FINANSOWA

ZALACZNIK_5_NIEZALEGANIE

ZALACZNIK_6_HRF

TRESC_ZAPYTANIA_13_GTB_2019 

Treść zapytania 13_GTB_2019


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 12/GTB/2019

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

THE BIG FIVE DUBAJ 2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!  

ZALACZNIK_ nr_1_SIWZ

ZALACZNIK_2_FROMULARZ_OFERTOWY

ZALACZNIK_3_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_4_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

ZALACZNIK_5-ZDOLNOSC-FINANSOWA

ZALACZNIK_6_NIEZALEGANIE 

ZALACZNIK_7_HRF

TRESC ZAPYTANIA_12_GTB_2019

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 11/GTB/2019

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand „Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych”.

 

ZALACZNIK_1_SWIZ

ZALACZNIK_2_FROMULARZ_OFERTOWY

ZALACZNIK_3_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_4_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

ZALACZNIK_5-ZDOLNOSC-FINANSOWA

ZALACZNIK_6_NIEZALEGANIE 

ZALACZNIK_7_HRF

TRESC_ZAPYTANIA_11_GTB_2018

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 10/GTB/2019

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand „Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych”

ZALACZNIK_1

ZALACZNIK_2

ZALACZNIK_3

ZALACZNIK_4

ZALACZNIK_5 

ZALACZNIK_6

ZALACZNIK_7

TRESC_ZAPYTANIA_10_GTB_2019

ZAWIADOMIENIE_O_ANULOWANIU_ZAPYTANIA_10_GTB_2019

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 9/GTB/2018

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inter- nacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

 • WORLD OF CONCRETE LAS VEGAS 2019
 • AQUA THERM KIEV 2019
 • ECOBUILD LONDYN 2019
 • AQUATECH AMSTERDAM 2019

ZALACZNIK_1_SIWZ

ZALACZNIK_2_FROMULARZ_OFERTOWY

ZALACZNIK_3_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_4_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

ZALACZNIK_4_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

ZALACZNIK_5-ZDOLNOSC_FINANSOWA

ZALACZNIK_6_NIEZALEGANIE

ZALACZNIK_7_HRF-kopia

TRESC_ZAPYTANIA_9_GTB_2018

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 8/GTB/2018

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

 • KAZ BUILD 2018 KAZACHSTAN
 • THE BIG FIVE DUBAJ 2018
 • VVS-DAGENE NORWEGIA 2018

ZALACZNIK_1_SIWZ

ZALACZNIK_2_FROMULARZ_OFERTOWY

ZALACZNIK_3_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_4_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

ZALACZNIK_5-ZDOLNOSC_FINANSOWA

ZALACZNIK_6_NIEZALEGANIE

ZALACZNIK_7_HRF

TRESC_ZAPYTANIA_8_GTB_2018

ZAWIADOMIENIE _O_WYBORZE_OFERTY_8_GTB_2018

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 7/GTB/2018 

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Zapytanie ofertowe zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodne z pkt. 6.5.1 Rozeznanie rynku zawarte w w/w wytycznych „Kompleksowa oferta na usługę doradczą oraz usługę szkoleniową”.

ZALACZNIK_1

ZALACZNIK_2

TRESC_ZAPYTANIA_ 7_GTB_2018

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_7_GTB_2018

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 6/GTB/2018

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi: IFAT w Monachium w terminie 14-18.05.2018

 

ZALACZNIK_1

ZALACZNIK_2

ZALACZNIK_3

ZALACZNIK_4

ZALACZNIK_5

ZALACZNIK_6

ZALACZNIK_7

ZALACZNIK_8

TRESC_ZAPYTANIA_6_GTB_2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 6_gtb_2018

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 5/GTB/2017 

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inter- nacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi: NORDBYGG w Sztokholmie w terminie 10-13.04.2018

 

ZALACZNIK_1

ZALACZNIK_2

ZALACZNIK_3

ZALACZNIK_4

ZALACZNIK_5

ZALACZNIK_6

ZALACZNIK_7

ZALACZNIK_8

TRESC_ZAPYTANIA_ 5_GTB_2017

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 4/GTB/2017

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych

przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

 • BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia,
 • SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea

Tytuł projektu: FRUKKO Twoje oczyszczalnie – program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

ZALACZNIK_1

ZALACZNIK_2

ZALACZNIK_3

ZALACZNIK_4

ZALACZNIK_5

ZALACZNIK_6

ZALACZNIK_7

ZALACZNIK_8

TRESC_ZAPYTANIA_GTB_4_2017

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 3/GTB/2017 

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

 • BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia,
 • SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea
 • NORDBYGG 2018 Sztokholm

Tytuł projektu: FRUKKO Twoje oczyszczalnie – program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

ZALACZNIK_1

ZALACZNIK_2

ZALACZNIK_3

ZALACZNIK_4

ZALACZNIK_5

ZALACZNIK_6

ZALACZNIK_7

ZALACZNIK_8

TRESC_ZAPYTANIA_GTB_3_2017

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2/GTB/2017

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych –Go to Brand.

Zapytanie ofertowe zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodne z pkt. 6.5.1 Rozeznanie rynku zawarte w ww. wytycznych

Tytuł projektu: FRUKKO Twoje oczyszczalnie – program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

ZALACZNIK_1

TRESC_ZAPYTANA_2_2017

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_GTB_2_2017

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 1/GTB/2017

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

 • BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia
 • IFAT Monachium Niemcy 2018
 • SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea

pytania skierowane do firmy 1_GTB_2017

Szczegoly_zmian_do_zap._1GTB2017

Zalacznik nr 1 SIWZ_1

zalacznik_nr_ 2

zalacznik_nr_3

zalacznik_nr_4

zalacznik_nr_5

zalacznik_nr_6

zalacznik_nr_7

zalacznik_nr_8

Zapytanie_1_GTB_2017

Zmiana do zapytania 1_GTB_Zmiany do 1_GTB_2017

zmiana_siwz_zalacznik_1