Dotacje

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO: Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

TYTUŁ PROJEKTU:
„Wprowadzenie znacząco ulepszonych produktów firmy FRUKKO na nowe rynki zagraniczne”.

CEL PROJEKTU: 

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa FRUKKO Łukasz Wiśniewski na rynku międzynarodowym poprzez rozwinięcie działalności eksportowej dla sprzedaży produktów oferowanych przez Wnioskodawcę i nawiązanie nowych partnerstw handlowych w wyniku udziału przedstawicieli firmy w targach zagranicznych. Realizacja projektu umożliwi podpisanie umów na rynkach perspektywicznych oraz eksport produktów. Rozwinie się działalność Wnioskodawcy co da możliwość zwiększenia zatrudnienia. Projekt będzie stymulatorem do ugruntowania Przedsiębiorstwa na rynku, zwiększenia jego rozpoznawalności i wzrostu dochodów, które będą mogły zostać wykorzystane na opracowywanie kolejnych produktów.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu: 888 097,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 623 135,00 zł.

Efektem projektu będzie rozwinięcie działalności eksportowej przedsiębiorstwa FRUKKO Łukasz Wiśniewski dla produktów objętych projektem oraz nawiązanie nowych partnerstw handlowych.

W wyniku realizacji projektu Beneficjent osiągnie gotowość do sprzedaży swoich produktów na 2 nowych rynkach oraz zorganizuje 3 nowe kanały dystrybucji tj. sieć sprzedaży, anglo- , i fińsko języczną wersję strony internetowej oraz sklepu on-line, uruchomi sprzedaż pośrednią poprzez pasaż internetowy typu Ceneo.

 

 


 

PROJEKT PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

TYTUŁ PROJEKTU:
„FRUKKO Twoje oczyszczalnie – program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli”.

CEL PROJEKTU:
Celem realizacji projektu jest promocja polskich produktów branży budowy i wykańczania budowli, w tym systemów oczyszczania ścieków i systemów zagospodarowania wody deszczowej.
Zaprojektowane działania mają na celu promocję produktów polskiej firmy FRUKKO Łukasz Wiśniewski.

PLANOWANE EFEKTY:
Uczynienie produktów firmy FRUKKO Łukasz Wiśniewski produktami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki. Rozpoznawalność marki, przełoży się na rozwój działalności gospodarczej, w tym eksportowej, oraz wzrost wolumenu sprzedaży z działalności eksportowej.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 001 524,27 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 804 768,00 zł


ZAPYTANIE 13/GTB/2019

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie
3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
„Indywidualna wyjazdowa misja gospodarcza (dotyczy BPP)”

 

ZALACZNIK_1_FROMULARZ_OFERTOWY

ZALACZNIK_2_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_3_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

ZALACZNIK_4-ZDOLNOSC-FINANSOWA

ZALACZNIK_5_NIEZALEGANIE

ZALACZNIK_6_HRF

TRESC_ZAPYTANIA_13_GTB_2019 

Treść zapytania 13_GTB_2019


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 12/GTB/2019

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

THE BIG FIVE DUBAJ 2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!  

ZALACZNIK_ nr_1_SIWZ

ZALACZNIK_2_FROMULARZ_OFERTOWY

ZALACZNIK_3_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_4_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

ZALACZNIK_5-ZDOLNOSC-FINANSOWA

ZALACZNIK_6_NIEZALEGANIE 

ZALACZNIK_7_HRF

TRESC ZAPYTANIA_12_GTB_2019

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 11/GTB/2019

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand „Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych”.

 

ZALACZNIK_1_SWIZ

ZALACZNIK_2_FROMULARZ_OFERTOWY

ZALACZNIK_3_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_4_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

ZALACZNIK_5-ZDOLNOSC-FINANSOWA

ZALACZNIK_6_NIEZALEGANIE 

ZALACZNIK_7_HRF

TRESC_ZAPYTANIA_11_GTB_2018

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 10/GTB/2019

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand „Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych”

ZALACZNIK_1

ZALACZNIK_2

ZALACZNIK_3

ZALACZNIK_4

ZALACZNIK_5 

ZALACZNIK_6

ZALACZNIK_7

TRESC_ZAPYTANIA_10_GTB_2019

ZAWIADOMIENIE_O_ANULOWANIU_ZAPYTANIA_10_GTB_2019

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 9/GTB/2018

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inter- nacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

 • WORLD OF CONCRETE LAS VEGAS 2019
 • AQUA THERM KIEV 2019
 • ECOBUILD LONDYN 2019
 • AQUATECH AMSTERDAM 2019

ZALACZNIK_1_SIWZ

ZALACZNIK_2_FROMULARZ_OFERTOWY

ZALACZNIK_3_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_4_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

ZALACZNIK_4_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

ZALACZNIK_5-ZDOLNOSC_FINANSOWA

ZALACZNIK_6_NIEZALEGANIE

ZALACZNIK_7_HRF-kopia

TRESC_ZAPYTANIA_9_GTB_2018

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 8/GTB/2018

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

 • KAZ BUILD 2018 KAZACHSTAN
 • THE BIG FIVE DUBAJ 2018
 • VVS-DAGENE NORWEGIA 2018

ZALACZNIK_1_SIWZ

ZALACZNIK_2_FROMULARZ_OFERTOWY

ZALACZNIK_3_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_POWIAZAN

ZALACZNIK_4_OSWIADCZENIE_WYKONAWCY

ZALACZNIK_5-ZDOLNOSC_FINANSOWA

ZALACZNIK_6_NIEZALEGANIE

ZALACZNIK_7_HRF

TRESC_ZAPYTANIA_8_GTB_2018

ZAWIADOMIENIE _O_WYBORZE_OFERTY_8_GTB_2018

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 7/GTB/2018 

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Zapytanie ofertowe zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodne z pkt. 6.5.1 Rozeznanie rynku zawarte w w/w wytycznych „Kompleksowa oferta na usługę doradczą oraz usługę szkoleniową”.

ZALACZNIK_1

ZALACZNIK_2

TRESC_ZAPYTANIA_ 7_GTB_2018

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_7_GTB_2018

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 6/GTB/2018

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi: IFAT w Monachium w terminie 14-18.05.2018

 

ZALACZNIK_1

ZALACZNIK_2

ZALACZNIK_3

ZALACZNIK_4

ZALACZNIK_5

ZALACZNIK_6

ZALACZNIK_7

ZALACZNIK_8

TRESC_ZAPYTANIA_6_GTB_2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 6_gtb_2018

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 5/GTB/2017 

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inter- nacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi: NORDBYGG w Sztokholmie w terminie 10-13.04.2018

 

ZALACZNIK_1

ZALACZNIK_2

ZALACZNIK_3

ZALACZNIK_4

ZALACZNIK_5

ZALACZNIK_6

ZALACZNIK_7

ZALACZNIK_8

TRESC_ZAPYTANIA_ 5_GTB_2017

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 4/GTB/2017

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych

przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

 • BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia,
 • SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea

Tytuł projektu: FRUKKO Twoje oczyszczalnie – program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

ZALACZNIK_1

ZALACZNIK_2

ZALACZNIK_3

ZALACZNIK_4

ZALACZNIK_5

ZALACZNIK_6

ZALACZNIK_7

ZALACZNIK_8

TRESC_ZAPYTANIA_GTB_4_2017

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 3/GTB/2017 

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

 • BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia,
 • SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea
 • NORDBYGG 2018 Sztokholm

Tytuł projektu: FRUKKO Twoje oczyszczalnie – program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

ZALACZNIK_1

ZALACZNIK_2

ZALACZNIK_3

ZALACZNIK_4

ZALACZNIK_5

ZALACZNIK_6

ZALACZNIK_7

ZALACZNIK_8

TRESC_ZAPYTANIA_GTB_3_2017

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2/GTB/2017

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych –Go to Brand.

Zapytanie ofertowe zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodne z pkt. 6.5.1 Rozeznanie rynku zawarte w ww. wytycznych

Tytuł projektu: FRUKKO Twoje oczyszczalnie – program międzynarodowej promocji branży budowy i wykańczania budowli

ZALACZNIK_1

TRESC_ZAPYTANA_2_2017

ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_GTB_2_2017

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 1/GTB/2017

W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi:

 • BYGG REIS DEG 2017 Oslo Norwegia
 • IFAT Monachium Niemcy 2018
 • SWISSBAU 2018 Szwajcaria Bazylea

pytania skierowane do firmy 1_GTB_2017

Szczegoly_zmian_do_zap._1GTB2017

Zalacznik nr 1 SIWZ_1

zalacznik_nr_ 2

zalacznik_nr_3

zalacznik_nr_4

zalacznik_nr_5

zalacznik_nr_6

zalacznik_nr_7

zalacznik_nr_8

Zapytanie_1_GTB_2017

Zmiana do zapytania 1_GTB_Zmiany do 1_GTB_2017

zmiana_siwz_zalacznik_1