Separatory tłuszczu

Zobacz więcej

Przepompownie

Zobacz więcej

Separatory substancji ropopochodnych

Zobacz więcej

Separatory i przepomopownie

Separator tłuszczu i separator substancji ropopochodnych

Są to urządzenia służące do oczyszczania cieczy z tłuszczu oraz cząsteczek substancji ropopochodnych dzięki którym nie dostają się one do kanalizacji. Niweluje to zaleganie złogów tłuszczu, blokujących przepływ w rurze odprowadzającej. W separatorach zachodzi proces sedymentacji i flotacji dzięki któremu zawiesina tłuszczowa zostaje odseparowana od reszty ścieku.

Takie separatory są niezbędne dla przemysłu gastronomicznego (wykorzystuje się tutaj specjalne gastronomiczne separatory tłuszczu), oraz dla stacji benzynowych (separatory substancji ropopochodnych).

Dobór separatora zaleca się zlecić profesjonalnej firmie, która na podstawie uzyskanych danych od klienta dokona stosownych obliczeń. Wielkość separatora substancji ropopochodnych zależy m.in od powierzchni z jakiej będzie spływała woda do separatora.

Wielkość separatora tłuszczu zależy m.in od ilości wydawanych posiłków w restauracji lub stołówce

Cena separatora uzależniona jest od jego przeznaczenia, materiału oraz przepustowości.

Separator może być wykonany z tworzywa sztucznego lub betonu. W zależności od potrzeb wykonujemy separatory pod zlewowe, przeznaczone w teren zielony oraz wytrzymałe separatory najazdowe.

Czyszczenie separatorów tłuszczu należy zlecić profesjonalnej firmie, która specjalizuje się w tego typu usługach. Zlecając wykonanie czyszczenia takiej firmie, mamy pewność, że zostanie ona wykonana prawidłowo, z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności i higieny a firma zajmie się dalszą utylizacją nieczystości.