M-BOŚ ECONOMY 12 (do 8-12 osób)

 • Zgodna z normą PN-EN 12566-3+A2:2013
 • Wykonane z czystego HDPE bez materiału z recyklingu
 • Spełnia wymagania aglomeracji
 • Wysoka redukcja zanieczyszczeń, potwierdzona badaniami w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską
 • Bardzo wytrzymała, żebrowana konstrukcja
 • 10 lat gwarancji na bioreaktor, 2 lata gwarancji na urządzenia elektryczne
 • Prosta w obsłudze
 • Najprostszy model z rozdzielaczem powietrza, bez elektroniki
 • System napowietrzania umieszczony w zewnętrznej skrzynce, co zapobiega zalaniom
 • Tania w eksploatacji
 • Łatwa w samodzielnym montażu, bez utraty gwarancji
 • Kompletne urządzenie, gotowe do montażu

Karta produktu

Podstawowe dane techniczne oczyszczalni biologicznej Economy 12**
TypWydajnośćIlość osób Typ i moc dmuchawy
ECONOMY 12do 1,2 m³-1,8 m³/doba8-12*Membranowa SECOH JDK-80

* przyjęto przy 150l dobowego zużycia wody, na jednego mieszkańca.

Uśredniona redukcja zanieczyszczeń w oczyszczalniach biologicznych ECONOMY***
TypBZT 5
% redukcji
ChZT
% redukcji
Zawiesina ogólna
% redukcji
Azot ogólny
% redukcji
N-NH4
% redukcji
Fosfor ogólny
% redukcji
ECONOMY 1294%93%94%89%90%90%

***badania oczyszczalni w laboratorium notyfikowanym wykazały znacznie lepsze efekty oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię