Bakterie w proszku

Bakterie w proszku
  • Przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości
  • Stosowany w przydomowych oczyszczalniach ścieków, szambach, lagunach, basenach, kanałach, budynkach inwentarskich, utylizacji gnojówki i gnojownicy
  • W skład biopreparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednie zestawienie niepatogennych mikroorganizmów
  • Preparat w formie proszku
  • Różne warianty pojemności
WARIANTY POJEMNOŚCI BAKTO ACTIV POWDER
0,25 kg0,45 kg0,9 kg