M-BOŚ SIMPLE 4 (do 4 osób)

 • Rozbudowana wersja SIMPLE, wyposażona w zegar czasowy z dwoma trybami pracy: rozruchowym i stałym oraz dwuzaworowy rozdzielacz powietrza,który pozwala na regulację nastawów pracy oczyszczalni
 • Zgodna z normą PN-EN 12566-3+A2:2013
 • Zbiorniki wykonane z czystego HDPE bez materiałów z recyklingu
 • Spełnia wymagania aglomeracji
 • Wysoka redukcja zanieczyszczeń, potwierdzona badaniami w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską
 • Bardzo wytrzymała, żebrowana konstrukcja
 • 10 lat gwarancji na bioreaktor, 2 lata na urządzenia elektryczne
 • Prosta w obsłudze
 • System napowietrzania umieszczony w zewnętrznej skrzynce co zapobiega zalaniom
 • Tania w eksploatacji
 • Łatwa w samodzielnym montażu bez utraty gwarancji
 • Kompletne urządzenie, gotowe do montażu

*przyjęto przy 150 l dobowego zużycia wody na jednego mieszkańca

Karta produktu

Podstawowe dane techniczne oczyszczalni biologicznej Simple 4
TypWydajnośćIlość osóbTyp i moc dmuchawy
SIMPLE 4do 0,6 m³/dobado 4*Membranowa SECOH JDK-80

**przyjęto przy 150 l dobowego zużycia wody na jednego mieszkańca

Uśredniona redukcja zanieczyszczeń w oczyszczalniach biologicznych SIMPLE***
TypBZT 5 % redukcjiChZT % redukcjiZawiesina ogólna % redukcjiAzot ogólny % redukcjiN-NH4 % redukcjiFosfor ogólny % redukcji
SIMPLE 4 94% 93% 94%89%90% 90%

***badania oczyszczalni w laboratorium notyfikowanym wykazały znacznie lepsze efekty oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię