M-BOŚ SBR NEO

Zobacz więcej

M-BOŚ SMART NEO

Zobacz więcej

M-BOŚ SIMPLE NEO

Zobacz więcej

M-BOŚ ECONOMY NEO

Zobacz więcej

M-BOŚ ECONOMY

Zobacz więcej

M-BOŚ SBR

Zobacz więcej

M-BOŚ SMART

Zobacz więcej

M-BOŚ SIMPLE

Zobacz więcej

Oczyszczalnie biologiczne

Przed zakupem oczyszczalni należy rozważyć jaki rodzaj będzie odpowiedni na dany typ działki i preferencje użytkownika.

Oczyszczalnia biologiczna czy ekologiczna? 

Na to pytanie należy odpowiedzieć w pierwszej kolejności, przy zamiarze zainstalowania oczyszczalni. Musimy wziąć pod uwagę ilość miejsca które chcemy przeznaczyć na zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, czy mamy możliwość podłączenia zasilania elektrycznego, ile osób będzie zamieszkiwać budynek z którego będą dostarczane ścieki do oczyszczalni a także nasz budżet oraz to czy znajdujemy się w obszarze aglomeracji.

Czym różni się biologiczna oczyszczalnia ścieków od ekologicznej oczyszczalni ścieków? 

Cały proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni biologicznej zachodzi w zamkniętym zbiorniku. Oczyszczalnia biologiczna zajmuje mniej miejsca niż oczyszczalnia ekologiczna,  Oczyszczalnie biologiczne nadają się zarówno na duże i małe działki.

W oczyszczalni biologicznej rolę odbiornika ścieków oczyszczonych może pełnić studnia chłonna, poletko drenażowe, pakiety rozsączające lub tunele rozsączające. Każde z wymienionych rozwiązań powinno być dobrane przez projektanta z uwzględnieniem lokalnych warunków, rodzaju i chłonności gruntu, wysokości poziomu wód gruntowych oraz ilości ścieków oczyszczonych. W oczyszczalniach osadnikowych (ekologicznych) jedyną możliwością rozsączania są tunele rozsączające lub poletko drenażowe.

W przypadku oczyszczalni ekologicznej niezwykle istotnym aspektem jest grunt na którym ma zostać zbudowana oczyszczalnia. Dobiera się ją zgodnie z typem danego gruntu. Pod grunty słabo przepuszczalne dobiera się odpowiednio większą ilość drenażu lub tuneli niż pod grunty dobrze przepuszczalne. Jakość gruntu ma również znaczenie przy budowie biologicznej oczyszczalni ścieków, gdy odprowadzenie jest np.: do studni chłonnej wówczas dobiera się odpowiednią jej wielkość. Jeżeli odprowadzenie odbywa się do cieku wodnego jakość gruntu nie ma znaczenia, należy jednak wykonać operat wodno-prawny celem uzyskania zgody na takie rozwiązanie

Oczyszczalnia biologiczna charakteryzuje się ponadto wyższym współczynnikiem oczyszczania ścieków niż oczyszczalnie ekonomiczne (czyli oczyszczalnie osadnikowe), dzięki czemu jakość oczyszczonej wody jest o wiele lepsza. Szacunkowo ok 94% zanieczyszczeń zostaje oczyszczonych. Dodatkowo do oczyszczalni biologicznej nie jest konieczne dosypywanie bakterii, jak ma to miejsce w oczyszczalniach ekologicznych.

Oczyszczalnie biologiczne są wyposażone w systemy sterowania, co wiąże się z koniecznością podłączenia do sieci elektrycznej (dotyczy np: Systemu Smar One).

Bardzo dużą rolę odgrywa ilość osób zamieszkujących miejsce gdzie montowana będzie oczyszczalnia. Jej pojemność należy dobrać odpowiednio do domowników niezależnie od tego czy przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie ekologiczna czy biologiczna.

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni biologicznej mogą zostać z powodzeniem wykorzystana do celów gospodarczych.

Oczyszczalnia biologiczna to bardzo zaawansowany system oczyszczania ścieków, dzięki temu wymaga mniejszej ingerencji człowieka w proces oczyszczania niż oczyszczalnia ekologiczna. Oczyszczalnia ekologiczna (osadnikowa) jest jednym z najprostszych rozwiązań w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Cena przydomowych oczyszczalni ścieków oferowanych przez Frukko jest bardzo konkurencyjna względem innych producentów. Oczyszczalnie biologiczne ze względu na swoje zaawansowanie technologiczne będą plasować się zawsze wyżej niż cena oczyszczalni ekologicznej (osadnikowej).

Podsumowanie

 

Zalety oczyszczalni biologicznej: 

 

– Wielkość instalacji – można ją instalować na małych działkach

– Zaawansowane oczyszczanie ścieków

– możliwość wykorzystania oczyszczanych ścieków do celów gospodarczych

– Nie ma znaczenia jakość gruntu

– duża ilość możliwości odbioru oczyszczonych ścieków

– System sterowania oczyszczaniem

– Zgodne z normą PN – EN 12566-3+A2:2013

 

Zalety oczyszczalni ekologicznej (osadnikowej):

 

– Prosty system oczyszczania

– Niska cena oczyszczalni

– zgodne z normą PN – EN 12566-1