Bakterie w tabletkach

Bakterie w tabletkach
  • Przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości
  • Stosowany w przydomowych oczyszczalniach ścieków, szambach. lagunach, basenach, kanałach, budynkach inwentarskich, utylizacji gnojówki i gnojownicy
  • W skład biopreparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednie zestawienie niepatogennych mikroorganizmów
  • Preparat w formie wygodnych tabletek
  • Różne warianty pojemności
WARIANTY POJEMNOŚCI BAKTO ACTIV POWDER
12 tabletek24 tabletki 48 tabletek